Udtalelse

 

Lektørudtalelse af Torben Wendelboe

Værket henvender sig bredt til alle med interesse for arkitektur- og kulturhistorie såvel nationalt som internationalt.

 

Beskrivelse
Elisabeth Uldall er cand.theol. og har bl.a. skrevet bøgerne Englebogen: for voksne og børn, 1993, og Djævle og dæmoner, 1995. I sit nye værk om vindfløjene - eller vejrhanerne - kan hun fint trække på sin faglige baggrund, idet mange af de symboler, emblemer eller ideer, der ligger til grund for vindfløjenes vrimmel af udtryk, har baggrund i kristendommen. Uldall fortæller vindfløjenes kulturhistorie fra oldtid til nutid, hun ser på vindfløje i såvel byen som på landet; hun ser på, hvordan fag og erhverv kan give sig udtryk såvel som hobby og interesser. Vindfløjene er en broget flok af budbringere med mange udtryk, afhængigt af, hvem der nu har sat dem op, på kirker, på slotte, på offentlige bygninger og på bondegårde. Fremstillingen er præget af stor faglighed og stor begejstring for sit emne, og bogen kan læses af alle interesserede. Rigt ill. med mange vindfløje. Litteraturliste.

 

Sammenligning
På dansk foreligger Anton Borgs Vejrhaner og vindfløje, 1991, som er et glimrende værk om emnet. Uldall går dog nogle spadestik dybere i det kulturhistoriske og fortolkende, ligesom hendes bog er mere indbydende med mange farvefotos og fantasifuld layout.

 

Samlet konklusion
Et broget og spændende hjørne af arkitektur- og kulturhistorien har her fået en såvel velfunderet som underholdende fremstilling, præget af engagement og god humor i fagligheden.