Henrejsen

"Rejsen" er et gammelt billede på alt, hvad sjælen oplever og erfarer på
vejen til sig selv. "Henrejsen", som man begiver sig ud på i meditation og
fordybelse, er den hjælp, religionen giver mennesket undervejs, mens det
søger efter sin identitet. Den kristne tro accentuerer "Tilbagerejsen" til
verden og et ansvarligt liv. Men den behøver en dybere forvisning og
forankring, end hvad vi kan opnå blot ved at handle, og dette er netop, hvad
"Henrejsen" giver."
Henrejsen
  Forside: Elisabeth Uldall