Lidelse

Dorothee Sölle skrev denne bog på baggrund af Vietnamkrigen og sit
personlige engagement heri. Den gav hende anledning til et stadigt aktuelt
opgør med det vesteuropæiske menneskes apati og ligegyldighed og med den
traditionelle kristne holdning til lidelsen.
Lidelse